Slider04
Slider04
Slider02
Slider02
Slider01
Slider01
Slider03
Slider03

Cito procedure

Cito-aanvragen worden door Diagnost-IQ met maximale voorrang behandeld. Toch komen er steeds meer situaties voor waarin diverse aanvragen gelijktijdig moeten worden afgewerkt. Daardoor kan er een vertraging in de verwerking ontstaan, waarbij de rapportering van de resultaten aan de aanvrager later dan wenselijk plaatsvindt. Het is de taak van de betrokken analist om in die situaties een voorrangskeuze te maken tussen de verschillende aanvragen. Het is voor een adequate en tijdige rapportering van essentieel belang dat bij de aanvraag zowel de naam en het telefoonnummer van de aanvragend arts als de indicatie voor de urgentie (bondig) wordt aangegeven. Cito's met indicatie worden met voorrang behandeld boven cito's zonder indicatie. Zo wordt er naar gestreefd dat 85% van de cito-uitslagen binnen één uur bekend zijn m.u.v. de bepalingen van de werkplek Bloedgroepen/Transfusiescreening (binnen twee uur).