Slider04
Slider04
Slider02
Slider02
Slider01
Slider01
Slider03
Slider03

Diverse onderzoeken

In het laboratorium zijn onderstaande sectoren ondergebracht:

 • Chemie
 • Hematologie
 • Immunochemie
 • Hemostase
 • Transfusie (hieronder 2 documentaires met informatie vanuit Sanquin bloedbank m.b.t. de bloedtransfusie)

Alle bloedbuizen die in het ziekenhuis en op de prikpunten zijn afgenomen, worden op het laboratorium verzameld en naar de verschillende sectoren gebracht. De apparaten, die zich in deze sector bevinden, lezen de streepjescodes op de buizen en weten daardoor welke onderzoeken er gedaan moeten worden.

Wat doen ze op het laboratorium?

In het laboratorium doen de analisten diverse onderzoeken in bloed, urine, ontlasting, sperma en andere lichaamsvochten die uw huisarts of specialist heeft aangevraagd. In bloed bevinden zich veel stoffen en cellen die een afspiegeling vormen van de gezondheidstoestand van uw lichaam. Door bloed te laten onderzoeken kan uw behandelaar worden geïnformeerd over het bestaan van een eventuele ziekte; ook kan bloedonderzoek helpen bij het vervolgen van het verloop van een ziekte, bijvoorbeeld om te zien of een behandeling helpt. Analyses kunnen gericht zijn op één orgaan of iets vertellen over een ziektebeeld. Het aanvraagformulier biedt verschillende mogelijkheden daartoe.

Hoe verloopt het bloedonderzoek?

Bloed wordt meestal afgenomen uit een ader in een van uw armen, soms uit een vinger. Het kan gebeuren dat wij meer buisjes bloed bij u afnemen. Dat kan zijn omdat er veel onderzoeken zijn aangevraagd, maar ook omdat niet alle onderzoeken uit één buis kunnen worden verricht. Daarom hebben de doppen van de buizen verschillende kleuren, afhankelijk van de manier waarop het bloed moet worden opgevangen. Het bloed wordt na afname voorbewerkt en vervolgens d.m.v. moderne analyse-apparaten onderzocht.

Trombosedienst

U kunt gebruikmaken van onze trombosedienst. De bloedafname voor de trombosedienst wordt in overleg met u op een gewenste priklocatie uitgevoerd, desgewenst bij u thuis op aanvraag van uw behandelend arts of huisarts. Ook voor vervolgcontroles kunt u als patiënt voor bloedafname terecht op de priklocaties.

Denkt u aan het volgende?

Als u een priklocatie bezoekt:

 • Neem dan altijd uw pas van de ziektekostenverzekering en uw legitimatie mee.
 • Heeft u al een gegevenssticker van het Westfriesgasthuis? Neemt u deze dan mee.
 • Controleer altijd of uw gegevens op de gegevenssticker nog juist zijn. Is dit niet het geval, corrigeer dit dan voordat u naar de priklocatie gaat. U kunt uw gegevens wijzigen op het aanvraagformulier voor het bloedprikken.
 • Voor bepaalde onderzoeken wordt u gevraagd nuchter te komen. Vraag altijd aan de huisarts of u voor de bloedafname nuchter moet blijven en of u urine moet inleveren!
 • Urinepotjes of -bokalen en instructies voor het verzamelen kunt u bij de assistente van de arts verkrijgen.

Nuchter?

Vraag uw huisarts van tevoren of u nuchter moet zijn. Nuchter zijn staat ook op het aanvraagformulier vermeld. Bijvoorbeeld voor een glucosebepaling of cholesteroldiagnostiek kan dat nodig zijn. Door eten en drinken kunnen er tijdelijk te veel vetten of suikers in uw bloed zitten. Hierdoor kunnen de meetresultaten tijdelijk te hoog zijn. Als u nuchter bent, kunnen wel de juiste waarden worden gemeten. Als u nuchter voor het bloedprikken moet verschijnen, dan mag u de avond daarvoor, vanaf 22.00 uur niets meer eten en drinken. U mag wel uw medicijnen blijven innemen en een beetje water drinken.

Onderzoek in het ziekenhuis

In een aantal situaties kan de bloedafname alleen plaatsvinden op de poli van het ziekenhuis. Dat is nodig om een goede afname en/of analyse mogelijk te maken. Het gaat om de volgende onderzoeken:

 • kind jonger dan 6 jaar
 • oriënterend stollingsonderzoek
 • lactaat
 • pyruvaat
 • ammoniak
 • cryoglobulinen
 • capillaire bloedgasanalyse

Verder gebruik van lichaamsmaterialen

Bloed of andere lichaamsmaterialen (bijv. ontlasting of urine) die na onderzoek overblijven, kunnen gebruikt worden voor kwaliteitscontroles, het uittesten van nieuwe methoden of toegepast wetenschappelijk onderzoek. Dit materiaal wordt anoniem verwerkt. Dat wil zeggen dat niet kan worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig is.

Als u bezwaar heeft tegen nader gebruik van anoniem lichaamsmateriaal kunt u dat melden aan de medewerker bloedafname of het op het aanvraagformulier van Diagnost-IQ/Comicro aangeven.

De uitslag

De dokter kan de uitslagen via de computer bekijken of krijgt die per post. De analist belt (sterk) afwijkende uitslagen altijd door. Op het KCL zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag analisten aanwezig voor de spoedaanvragen.