Slider04
Slider04
Slider02
Slider02
Slider01
Slider01
Slider03
Slider03

Trombosedienst

Diagnost-IQ beschikt over een volledig uitgeruste trombosedienst met controle via periodieke bloedafnames door onze medewerkers op een van de priklocaties in West-Friesland.  Onze trombosedienst biedt ook zelfmeten aan.

Contact

Voor vragen m.b.t. uitslagen/medicatie/dosering trombosedienst: trombosedienst@diagnost-iq.nl Telefoon: 0229-257625

De bloedafname voor de trombosedienst wordt in overleg met u op een gewenste prik locatie uitgevoerd, desgewenst bij u thuis op aanvraag van uw behandelend arts of huisarts. Ook voor vervolgcontroles kunt u als patiënt voor bloedafname terecht op de priklocaties. Op alle priklocaties wordt alleen op afspraak gewerkt.

Voordelen voor u als patiënt

 • Zowel traditioneel als zelfmeten
 • Aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Trombosediensten
 • Goede communicatie tussen de artsen, de apothekers en de trombosedienst
 • Alle gegevens zijn direct voor alle behandelend artsen inzichtelijk
 • Bij calamiteiten is de trombosedienst altijd bereikbaar, ook in de nachten en in weekeinden
 • 21 priklocaties door heel West-Friesland met ruime openingstijden
 • Afname klinisch chemisch laboratorium, medisch microbiologisch laboratorium en trombosedienst zoveel mogelijk in één sessie
 • Thuisprikken mogelijk na overleg met behandelend arts of huisarts

 

Zelfmeten

Diagnost-IQ biedt haar patiënten de keus om zelf te meten. Daartoe krijgt de patiënt een opleiding en meter (Coaguchek XS) in bruikleen. De handleidingen voor zelfmeten kunt u downloaden: voor acenocoumarol en voor fenprocoumon. Op de website www.dcwf.nl kunt u inloggen op het digitaal logboek en hier geeft u uw waarden door, op basis waarvan wij de dosering bepalen.  Ook als u geen computer heeft, behoort het zelfmeten tot de mogelijkheden. Met zelfmeten bent u nauwelijks meer afhankelijk van een fysiek bezoek aan onze priklocaties. Overweegt u zelfmeten? Neemt u dan even contact met ons op of geef uw wens door aan onze bloedafname medewerkers. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ook een e-mail sturen via trombosedienst@diagnost-iq.nl.

Overstappen van een andere trombosedienst waar u zelfmeten gewend bent naar Diagnost-IQ is ook mogelijk, neemt u ook daarvoor even contact met ons op. Wij verwelkomen u graag!

De uitslag

Daags na afname ontvangt u uw nieuwe doseerkaart.

Aanvraagformulieren

Een huisarts of andere medicus kan hier een verwijsformulier downloaden.

Informatie beveiliging

 De Trombosedienst Diagnost-IQ verzorgt de controle en begeleiding van patiënten die bepaalde antistollingsmedicijnen gebruiken. Hiervoor is het noodzakelijk dat bepaalde gegevens verwerkt worden. Dat doen wij met de grootst mogelijke zorg. Met deze informatie willen wij u informeren hoe wij en u kunnen bijdragen aan de veiligheid van uw gegevens.

We gaan zorgvuldig om met uw medische gegevens 

De Trombosedienst Diagnost-IQ maakt gebruik van een Trombosdienst Informatie Systeem (TrIS) om uw medische gegevens, waaronder de gemeten INR-waarden en doseerschema’s, in te verwerken.  Uitsluitend geautoriseerde medewerkers van de Trombosedienst hebben toegang tot uw gegevens. Dit zijn doseeradviseurs en doseerartsen die betrokken zijn bij uw behandeling. Alle aanpassingen in uw dossier worden geregistreerd om misbruik van uw gegevens te beperken. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@diagnost-IQ.nl.

Wat kunt u zelf doen als u toegang heeft tot uw dossier?

Wij adviseren u om:

 •  zorgvuldig om te gaan met uw gebruikersnaam en wachtwoord en/of toegangscode,
 •  uw PC, tabel of telefoon te voorzien van de meest recente updates van het besturingssysteem en antivirusprogramma,
 •  geen gebruik te maken van openbare Wifi-netwerken.

 Voor meer informatie over privacy en informatiebeveiliging verwijzen wij u naar onze website:  https://www.diagnost-iq.nl/over-diagnost-iq/privacy