Slider04
Slider04
Slider02
Slider02
Slider01
Slider01
Slider03
Slider03

Voorgenomen verkoop laboratoria

19-12-2023
Voorgenomen verkoop laboratoria

Gisteren (18 december 2023) heeft het Dijklander Ziekenhuis samen met Zaans Medisch Centrum en OLVG Lab BV een overeenkomst getekend voor de voorgenomen verkoop van Diagnost-IQ BV (Klinische Chemie) en Comicro BV (Medische Microbiologie) aan OLVG Lab BV.

Onze dienstverlening blijft precies dezelfde die u van ons gewend bent. Mensen en laboratoria blijven hetzelfde, al zal op termijn een naamsverandering plaats gaan vinden.

Deze (toekomstige) samenvoeging geeft ons veel mogelijkheden. Er zal nóg intensiever worden samengewerkt op regionaal niveau. De kortere lijntjes met de Amsterdamse zorginstellingen inclusief het AUMC, het Streeklaboratorium van de GGD Amsterdam en Sanquin brengen mogelijkheden voor kennis- en data uitwisseling. Topklinische expertise wordt aan de onze toegevoegd, zonder dat de vertrouwde contacten veranderen. Tot slot biedt de overname mogelijkheden tot efficiëntie en kostenbesparing.

Ter goedkeuring toezichthoudende instanties

De transactie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de toezichthoudende instanties, waaronder de NZa en de ACM. Na goedkeuring zal de voorgenomen aandelentransactie plaatsvinden, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024. Vooralsnog betreft het alleen een aandelenoverdracht. Op termijn zal een volledige integratie van de dienstverlening plaatsvinden.