Slider04
Slider04
Slider02
Slider02
Slider01
Slider01
Slider03
Slider03

Informatiebeveiliging Trombosedienst

Laatst gewijzigd: 04-01-2022

De Trombosedienst Diagnost-IQ verzorgt de controle en begeleiding van patiënten die bepaalde antistollingsmedicijnen gebruiken. Hiervoor is het noodzakelijk dat bepaalde gegevens verwerkt worden. Dat doen wij met de grootst mogelijke zorg. Met deze informatie willen wij u informeren hoe wij en u kunnen bijdragen aan de veiligheid van uw gegevens.

We gaan zorgvuldig om met uw medische gegevens 

De Trombosedienst Diagnost-IQ maakt gebruik van een Trombosdienst Informatie Systeem (TrIS) om uw medische gegevens, waaronder de gemeten INR-waarden en doseerschema’s, in te verwerken. 
Uitsluitend geautoriseerde medewerkers van de Trombosedienst hebben toegang tot uw gegevens. Dit zijn doseeradviseurs en doseerartsen die betrokken zijn bij uw behandeling. Alle aanpassingen in uw dossier worden geregistreerd om misbruik van uw gegevens te beperken. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@diagnost-IQ.nl.

Wat kunt u zelf doen als u toegang heeft tot uw dossier?

Wij adviseren u om:

  •  zorgvuldig om te gaan met uw gebruikersnaam en wachtwoord en/of toegangscode,
  •  uw PC, tabel of telefoon te voorzien van de meest recente updates van het besturingssysteem en antivirusprogramma,
  •  geen gebruik te maken van openbare Wifi-netwerken.

 Voor meer informatie over privacy en informatiebeveiliging verwijzen wij u naar onze website:  https://www.diagnost-iq.nl/over-diagnost-iq/privacy